UDC: 
378.147
Dyudyakova Svetlana Vladimirovna
Кандидат педагогических наук, Cand. Sci. (Pedag.), Assoc. Prof. of the Department of the theory and practice of foreign languages and linguodidactics, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named afterKozma Minin, teremok-nn@mail.ru, Nizhny Novgorod
Tsvetkova Svetlana Yevgenyevna
Кандидат педагогических наук, Assoc. Prof. of the Department of foreign languages, Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alexeev, svetlanatsvetkova5@gmail.com, Nizhny Novgorod

PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF WOULD BE MARINE ENGINEERS

Abstract: 
In modern conditions of economic integration and expansion of cultural and educational relations between different countries the important problem of professional education in Russia becomes the improving of the professional foreign language training of would-be marine engineers. The article describes the main aspects of competence paradigm, namely the purpose and content of modern education, the ratio of the concepts of "competence" and "competence". We present some of the definitions of structure professional foreign communicative competence of students of language high school (E. G. Wings, G. A. Kruchinina, I.V. Patyaeva, N. P. Beltyukova). The essence, structure, content and levels of vocational and foreign language communicative competence of the future engineers in the field of shipbuilding.
Keywords: 
professional foreign language training, competence paradigm, professional foreign language communicative competence, nature, structure, contents, levels
References: 

1. Bel'tjukova, N.P. Formirovanie professional'no-orientirovannoj inojazychnoj kommunikativnoj kompetencii u jekonomistov-bakalavrov // Jazyk i kul'tura. – 2012. – № 2. – S. 102-109.
2. Evropejskij jazykovoj portfel' dlja Rossii. – M.: MGLU; SPb: Zlatoust, 2001. – 64s.
3. Kruchinina G.A., Patjaeva N.V. Kompetentnostnyj podhod v podgotovke studentov inzhenernyh special'nostej po inostrannomu jazyku // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2008. – № 4. – C. 80–84.
4. Krylov, Je.G. Professional'naja inojazychnaja kommunikativnaja kompetencija budushhego inzhenera // Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politehnicheskogo universiteta. Problemy jazykoznanija i pedagogiki. – 2013. - № 7 (49). - S. 51-58.
5. Federalnyj gosudarstvennyj obrazovatelnyj standart vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 180100 korablestroenie, okeanotexnika i sistemotexnika obektov morskoj infrastruktury (kvalifikaciya (stepen) «bakalavr»: [elektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: http://www.edu.ru/db/mo/data/d_10/prm102-1.pdf - 29 s.
6. Bennet M.J. Intercultural communication: a current perspective / Bennet M.J. (ed.) // Basic concepts of intercultural communication. Selected readings. – Intercultural Press, Inc., 1998. – P. 5-34.