UDC: 
316.6+37.0
Morozova Elena Evgen'evna
Доктор биологических наук, Dr. Sci. (Biolog.), Head of the chair of Elementary Mathematics and Science Education, Saratov State University N. G. Chernyshevskij, moroz@san.ru, Saratov

The question of the personality socialization by means patriotic education in the humanistic educational space

Abstract: 
The article considers the questions of patriotic education of schoolchildren by means of transmission of social memory about the war. Described educational work of schools of the Saratov region, related to the theme of the war within the framework of the project “Green Memory Alley”. To schoolchildren and creative teams of schools was given the task – to convey the image of war through artistic-aesthetic, ecological, symbolic value of plants. It is shown that the performance of the process of spiritual and moral development of the individual and society is provided by the interaction of individual and social mechanisms of transmission of social memory about the war.
Keywords: 
personality socialization, patriotic education, humanistic education space, social memory of the war, plant value, schoolchildren.
References: 

1. Aleksandrova, E. А., 2012. Formirovanie kartiny mira rebenka i ego pedagogicheskoe soprovozh-denie [The formation of the world picture of the child and his educational support ]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Akmeologiya obrazovaniya. Psixologiya razvitiya [Izvestiya of Saratov University. New Series. Series Educational Acmeology. Developmental Psychology], 1 (2), pp. 41–44 (In Russ.).
2. Danilyuk, А. Ya., Коndakov, А. М., Тishkov, В. А., 2009. Koncepciya duxovno-nravstvennogo razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina Rossii v sfere obshhego obrazovaniya [The concept of spiritually-moral development and education of the person citizen of Russia in the sphere of education]. Moscow: Education Publ., pp. 29 (In Russ.).
3. Morozova, E. E., 2016. Zelenyj Ugolok Pamyati – Zelenaya Alleya Pamyati – Zelenaya Roshha Pamyati. E'kologo-grazhdanskij proekt [Green Area Memory – Green Memory Lane – The Green Memory Groves. Ecological and civil project], 10, Saratov: Science Publ., 60 p. (In Russ.).
4. Morozova, E. E., Shlyakhtin, G. V., 2011. Sovershenstvovanie e'kologicheskogo obrazovaniya shkol'nikov v sisteme obshheobrazovatel'nyx uchrezhdenij Saratovskoj ob¬ [Perfection of schoolchildren’ ecological education in general education system of Saratov region]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Filosofiya. Psixologiya. Pedagogika [Izvestiya of Saratov University. New Series. Series Philosophy. Psychology. Pedagogy], 11 (4), pp. 99–103 (In Russ.).
5. Khadzhimuradova, T. Kh., 2016. Socializaciya kak neot"emlemaya chast' formirovaniya lichnosti [Socialization as an integral part of identity formation]. Novaya nauka: Strategii i vektory razvitiya [New science: strategies and vectors of development], 118 (3). pp. 251–254 (In Russ.).
6. Khutorskoi, A. V., 2003. Klyuchevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya [Key competences as a component of a student-centered education]. Narodnoe obrazovanie [Education], 2, pp. 58–64 (In Russ., abstr. in Eng.).
7. Shamionov, P. M., 2012. Psixologiya sub"ektivnogo blagopo¬luchiya (k razrabotke integrativnoj koncepcii) [Psychology of subjective well-being: to working out of integrative conception]. Mir psixologii [The World of psychology], 2, pp. 143–148 (In Russ.).