UDC: 
378+376
Selivanova Yuliya Viktorovna
Доктор социологических наук, Dr. Sci. (Sociolog.), Prof., Chief of Department, Saratov State University N. G. Chernyshevskij, juliaselivanova@mail.ru, Saratov
Shchetinina Elena Borisovna
Кандидат социологических наук, associate Professor of the Department of correctional pedagogy, Saratov state national research University, ebp1976@mail.ru, Saratov

Willingness of teachers to students learning with disabilities

Abstract: 
The article examines the readiness of teachers for teaching students with disabilities. There a variety of contingent of students both in their diagnoses, as well as for psychological, physical, personal characteristics and adaptation capabilities. Classify categories of entrants to the HIA. Analyzed data collected during the questionnaire survey of teachers, identify the factors affecting the formation of personal relationships of teachers to student learning – disabled. Describes the possible risks inherent in the Inclusive Vocational Education. Allocate the necessary conditions for the organization of the learning process of students with disabilities, formative and increase the willingness of teachers to work with students – disabled.
Keywords: 
students with disabilities, inclusive vocational training
References: 

1. Alekhina, S. V., Altynikova, N. V., Ryapisova, A. G., 2015. Deyatel'nost' psixologo-mediko-pedagogicheskix komissij v sovremennyx usloviyax razvitiya obrazovaniya [Activities of psychological-medical-pedagogical commissions in modern conditions of development of education]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 5, pp. 183–185. (in Russ., abstr. in Eng.).
2. Alekhina, S. V., 2015. Sovremennye tendencii razvitiya inklyuzivnogo obrazovaniya v Rossii [Modern trends in the development of inclusive education in Russia]. Razvitie sovremennogo obrazovaniya: teoriya, metodika i praktika [The development of modern education: theory, methodology and practice], 3 (5), pp. 10–15 (in Russ.).
3. Goryunova, L. V., 2014. Problemy podgotovki prepodavatelej dlya raboty v sisteme inklyuzivnogo obrazovaniya [Problems of training teachers for work in inclusive education system]. Mezhdunarodnyj dialog: inklyuziya cherez vsyu zhizn' [International dialogue: inclusion through life]. Rostov-on-Don, pp. 24–30 (in Russ.).
4. Zeer, E. F., 2014. Metodologiya professional'nogo razvitiya lichnosti [Methodology the professional development of the personality]. Ekaterinburg: Russian State Vocational Pedagogical University Publ., p. 194 (in Russ.).
5. Volosovec, T. V., Kutepovа, E. N., ed., 2011. Inklyuzivnaya praktika v doshkol'nom obrazovanii [Inclusive practice in preschool education]. Mozaika-Sintez Publ., p. 142 (in Russ.).
6. Kantor, V. Z., 2012. Reabilitacionnyj potencial invalidov: k probleme sistemnogo pedagogicheskogo analiza [Rehabilitation potential of persons with disabilities: the problem of system of pedagogical analysis]. Special'noe obrazovanie [Special education], 1, pp. 44–53 (in Russ.).
7. Kutepova, E. N., 2011. Opyt vzaimodejstviya special'nogo (korrekcionnogo) i obshhego obrazovaniya v usloviyax inklyuzivnoj praktiki [The experience of interaction between special (correctional) and General education in terms of inclusive practice]. Psixologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 1, pp. 103–112 (in Russ.)
8. Martynova, E. A., 2012. Informacionno-obrazovatel'naya sreda dlya studentov-invalidov v Chelyabinskom gosudarstvennom universitete [Information educational environment for students with disabilities in Chelyabinsk state University]. Social'no-e'konomicheskoe razvitie Rossii v nestabil'nom mire: nacional'nye, regional'nye i korporativnye osobennosti [Socioeconomic development of Russia in an unstable world: the national, regional and corporate features]. Chelyabinsk, pp. 253–257 (in Russ.).
9. Nesyna, S. V., Starovojt, N. V., 2016. Professional'naya i psixologicheskaya gotovnost' pedagogov doshkol'nyx organizacij k inklyuzivnomu obrazovaniyu [Professional and psychological go-davnosti teachers of preschool educational organizations for inclusive education]. Izvestiya baltijskoj gosudarstvennoj akademii rybopromyslovogo flota: Psixologo-pedagogicheskie nauki [Рroceedings of the Baltic state fishing fleet Academy: Psychological and pedagogical science], 1 (35), pp. 175–183 (in Russ.).
10. Plaksina, L. I., 2016. Inklyuzivnoe “obrazovanie” (sovmestnoe obuchenie) lic s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya: problemy i puti ix resheniya [Inclusive “education” (cooperative education) of persons with disabilities: problems and solutions]. Inklyuzivnoe obrazovanie. Individualizaciya soprovozhdeniya detej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Inclusive education. Individualization of care of children with disabilities]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 349 p. (in Russ.).
11. Romanovich, N. A., Martynova, E. A., Romanenkova, D. F., 2014. Chelyabinskij gosudarstvennyj universitet – federal'naya innovacionnaya ploshhadka po inklyuzivnomu obucheniyu [Chelyabinsk state university – Federal innovation platform on inclusive education]. Inklyuzivnoe professional'noe obrazovanie [Inclusive vocational education]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, pp. 204–209. (in Russ.).
12. Selivanova, Y. V., 2016. Izuchenie otnosheniya prepodavatelej vuza k obucheniyu studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Study of the attitude of University teachers to teaching students with disabilities]. Dyl'novskie chteniya «Sociologicheskaya diagnostika sovremennogo obshhestva». [Dylnowskie reading “The Sociological diagnosis of contemporary society”]. Saratov, pp. 430–436 (in Russ.).
13. Selivanova, Y. V., Zajcev, D. V., 2015. Organizacionno-metodicheskie aspekty soprovozhdeniya studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya v usloviyax professional'nogo obrazovaniya [Organizational and methodological aspects of students with disabilities in terms of professional education]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk state university], 1, p. 97. (in Russ.).
14. Shetinina, E. B., 2016. Koping-strategii studentov s ogranichennymi voz-mozhnostyami zdorov'ya kak mexanizm social'no-psixologicheskoj adapta-cii k srede vysshego obrazovatel'nogo uchrezhdeniya [Coping strategies of students with disabilities as a mechanism of socio-psychological adaptation to the environment of a higher educational institution]. Vestnik Saratovskogo oblastnogo instituta razvitiya obrazovaniya [Vestnik of the Saratov regional Institute of education development]. Saratov, pp. 65–70 (in Russ.).
15. Shetinina, E. B., Konovalova, M. D., 2013. Opyt organizacii psixologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya studentov s ogranichennymi vozmozhno-styami zdorov'ya [Experience in the organization of psychological and pedagogical support of students with disabilities]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya. Akmeologiya obrazovaniya. Psixologiya razvitiya [Izv. of Saratov. U niver. (N.S), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology], 3 (7), рр. 323–325. (in Russ.).
16. Moore, M., 2011. Including parents with disabled children. Richards G., Armstrong F., eds. Teaching and learning in diverse and inclusive classrooms: Key issues for new teachers. London and New York: Routledge, pp. 133–144.