UDC: 
316.6+159.96+378
Klimov Vladimir Mihailovich
Head of the Department of Physical Education, Novosibirsk State Pedagogical University, klvl77@yandex.ru, Novosibirsk
Aizman Roman Idelevich
Доктор биологических наук, Doc. Sci (Biolog), Prof. Head of the Department of Anatomy, Physiology and Life Safety, Novosibirsk State Pedagogical University, aizman.roman@yandex.ru, Novosibirsk

Assessment of social psychological adaptation and psychoemotional status of the first and second year students of technical university

Abstract: 
The article presents the results of the study of social psychological adaptation and psychoemotional state of the first and second year students of technical university by using the following methods: “Assessment of social psychological adaptation” (according to A.K. Osnitsky), “Self-assessment of mental states” (according to G. Eysenck ), “Assessment of the level of reactive and personal anxiety” (according to Ch. D. Spielberg, Yu. L. Khanin), “Diagnosis of the state of aggression” (Bassa-Darka), “Determination of the stress resistance level”. It was established that the adaptation potential and mental state of the students are at an optimal level. But gender differences were found – the young men had higher adaptability, dominance, stress resistance and less anxiety and frustration level. A strong correlation relationship between the psychoemotional status of students and the level of their social adaptation has been revealed.
Keywords: 
social psychological adaptation, psychoemotional status, students, correlation analysis.
References: 

1. Ajzman, R. I., Lebedev, A. V., Ajzman, N. I., Rubanovich, V. B., 2013. Programma kompleksnoj ocenki zdorov'ya i razvitiya studentov vysshix i srednix uchebnyx zavedenij [Program of integrated assessment of health and development of students of higher and secondary educational institutions] [online]. Federal'naya sluzhba po intellektual'noj sobstvennosti, Novosibirskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet [Federal Service for Intellectual Property, Novosibirsk State Pedagogical University]. Novosibirsk. (in Russ.)
2. Gabdreeva, G. Sh., 2016. Gendernye razlichiya adaptivnosti lichnosti [Gender differences in personal adaptability]. Filologiya i kul'tura [Philology and Culture], 1 (43), рр. 338–347 (in Russ., abstr. in Eng.).
3. Galaj, I. A., Ajzman, R. I., Bogomaz, S. A., 2015. Gendernye osobennosti sub"ektivnoj ocenki znachimosti bazisnyx cennostej i vozmozhnosti ix realizacii u studentov pervogo kursa pedagogicheskogo vuza [Gender peculiarities of the subjective evaluation of the importance of basic values and the possibility of their implementation in first-year students of a pedagogical university]. Sibirskij psixologicheskij zhurnal [Siberian Psychological Journal], 56, рр. 167–176 (in Russ., abstr. in Eng.).
4. Drozdova, O. A., Oparina, N. M., 2004. Adaptaciya studentov k obucheniyu v vuze: ciklogeneticheskij podhod [Adaptation of students for higher education: a cycle-genetic approach]. Chelovecheskij faktor: problemy psixologii i ehrgonomiki [Human factor: problems of psychology and ergonomics], 2, pp. 8–12 (in Russ., abstr. in Eng.).
5. Ivanova, A. A., Mamedova, N. D., Pichugina, N. N., 2014. Sravnitel'naya хarakteristika psiхoehmocional'nogo sostoyaniya studentov pervogo i chetvertogo kursov obucheniya [Comparative characteristics of the psychoemotional state of the students of the first and fourth years of study]. Byulleten' medicinskix Internet-konferencij [Bulletin of medical Internet conferences], 11, pp. 1245–1246 (in Russ., abstr. in Eng.).
6. Il'in, E. P., Pinigin, V. G., 2001. Struktura ehmocional'nosti kak svojstva lichnosti [Structure of emotionality as a personality]. Psihologicheskie problemy samorealizacii lichnosti [Psychological problems of self-realization of personality]. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University, Issue 5, pp. 102–110 (in Russ.)
7. Kazantinova, G. M., Vlasova, T. N., 2013. Psixoehmocional'noe sostoyanie studentov, zanimayushchixsya v gruppe “osvobozhdennye” [ Psychoemotional state of students engaged in the group “liberated”]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta [Cientific notes of the P. F. Lesgaft University], 3 (97), pp. 77–81 (in Russ., abstr. in Eng.)
8. Kostina, L. A., Milyaeva, L. M., 2014. Social'no-psixologicheskaya adaptaciya studentov k obucheniyu v medicinskom vuze [Socio-psychological adaptation of students to study at a medical university]. Fundamental'nye issledovaniya [Basic research], 11, pp. 433–437 (in Russ., abstr. in Eng.)
9. Kuznecova, L. Eh., Kuleshova M. Yu., 2015. Povyshenie adaptacionnogo potenciala lichnosti studentov v processe ix psixologicheskogo soprovozhdeniya [Increase of the adaptive potential of the personality of students in the process of their psychological support]. Molodoj uchenyj [Young Scientist], 23, pp. 877–879 (in Russ., abstr. in Eng.).
10. Lebedev, A. V., Ajzman, R. I., Ajzman, N. I., Rubanovich, V. B., 2013. Ocenka social'no-psihologicheskoj adaptacii i lichnostnogo potenciala studentov [Assessment of sociopsychological adaptation and personal potential of students]. [online]. Federal'naya sluzhba po intellektual'noj sobstvennosti, Novosibirskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. [Federal Service for Intellectual Property, Novosibirsk State Pedagogical University]. Novosibirsk. (in Russ.)
11. Osuhova, N. G., 2005. Psixologicheskaya pomoshh' v trudnyx i e'kstremal'nyx usloviyax [Psychological assistance in difficult and extreme conditions]. Moscow: Academy Publ., 288 p. (in Russ.).
12. Rebrova, N. P., Chernysheva, M. P., 2004. Funkcional'naya mezhpolusharnaya asimmetriya mozga cheloveka i psixicheskie processy [Functional interhemispheric asymmetry of the human brain and mental processes]. St. Petersburg: Speech, 80 p. (in Russ.).
13. Smirnov, A. A., Zhivaev, N. G., 2010. Adaptaciya studentov i obraz vuza [Adaptation of students and the image of the university]. Yaroslavl: YarSU, 168 p.
14. Uzdenova, Zh. R., Anaev, M. A., 2015. Izuchenie stressoustojchivosti studentov v processe obucheniya v vuze [Studying the stress-resistance of students in the process of studying at a university]. Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii [Problems and prospects of the development of education in Russia], 37, pp. 35–39. (in Russ., abstr. in Eng.).
15. Vianello, M., Schnabel, K., Sriram, N., Nosek, B., 2013. Gender differences in implicit personality traits. Personality and Individual Differences, 55, pp. 994–999.
16. Salgueira, A., Costa, P., Gonçalves, M., Magalhães, E., João, M., 2012. Individual characteristics and student’s engagement in scientific research: a cross-sectional study. BMC Medical Education, 12, pp. 95.