UDC: 
159.91+159.93+7.021
Bystrushkin Sergey Konstantinovich
Доктор биологических наук, Dr. Sci. (Biolog.), Prof., Department of Natural Science Education and Information Systems, Anapa Branch of the Moscow Pedagogical State University, bistrushkin@mail.ru, Anapa
Sozonova Olga Yaroslavovna
Assist. Prof. of the Department of Drawing, Painting and Art Education, Novosibirsk State Pedagogical University, camea@list.ru, Novosibirsk
Petrova Nina Gennadievna
Кандидат филологических наук, Assist. Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, npetrova@ngs.ru, Novosibirsk
Shchukina Nadezhda Alekseevna
Master, Novosibirsk State Pedagogical University, nadechka10.95@mail.ru, Novosibirsk
Ivanova Tatiana Vladimirovna
Bachelor, Novosibirsk State Pedagogical University, ivanovatatyana 32917@gmail. com, Novosibirsk

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF THE PERSONALITY ON GRAPHIC REPRODUCTION OF THE VISITOR INFORMATION

Abstract: 
The article presents the results of a study of the influence of the psychological properties of a person on the technique and character of the graphic reproduction of visual information. The psychological characteristics of the personality of younger schoolchildren and students of full-time and part-time forms of learning of different sexes that have no artistic skills are assessed. In the course of the comparative analysis, it was established that synthetic patterns are characteristic of younger schoolchildren and extraverted students, regardless of gender. Active use of kinesthetic perception of external information in combination with visual and auditory representational systems, the presence of a high level of functional interaction of the cerebral hemispheres allows the implementation of drawings of analytical type. Such drawings are especially characteristic for introverted young men, as well as for introvert girls. The revealed dependence of the drawing technique on such psychological properties of personality as the dominance of one of the representative systems (with their various combinations), the psychological type of personality, the features of the functional asymmetry of the brain should be taken into account in the process of forming and improving the artistic skills of students.
Keywords: 
psychological properties of a person, visual information, drawing technique, interhemispheric asymmetry, psychotype, perceptual perception.
References: 

1. Akimova, M. K., Kozlova, V. T., 2000. Psikhologicheskaya korrektsiya umstvennogo razvitiya shkol'nikov [Psychological correction of the mental development of schoolchildren]. Moscow: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 160 p. (in Russ.).
2. Andronnikova, O. O., Kulikov, V. Y., Kozlova, L. A., 2011. Funktsional'naya asimmetriya mozga i individual'nye psikhofiziologiche-skie osobennosti cheloveka [Functional asymmetry of brain and individual psycho-physiological characteristics of persone]. Meditsina i obrazovanie v Sibiri [Medicine and education in Siberia], 3, pp. 4. (in Russ.).
3. Blinnikova, I. V., 2003. Rol' zritel'nogo opyta v razvitii psikhicheskikh funktsiy [The role of visual experience in the development of mental functions]. Moscow: Izd-vo IPRAN, 142 p. (in Russ.).
4. Bystrushkin, S. K., 2001. Formirovanie adaptivnykh vozmozhnostey rebenka [The formation of adaptive abilities of the child]. Novosibirsk: Izd-vo NGPU, 170 p. (in Russ.).
5. Venger, L. A., 2001. Razvitie sensornogo vospriyatiya v protsesse vospitaniya [Development of sensory perception in the process of education]. Moscow: Prosveshchenie Education, 152 p. (in Russ.).
6. Volkova, E. F., 1997. Formirovanie zritel'nogo obraza vospriyatiya v usloviyakh riska [Formation of the visual image of perception in the conditions of risk]. Abstract Cand. Sci. (Psychol.). Novosibirsk, 16 p. (in Russ.).
7. Zhavoronkova, L. A., 2004. Osobennosti mezhpolusharnoy asimmetrii EEG pravshey i levshey kak otrazhenie vzaimodeystviya kory i regulyatornykh sistem mozga [Features of interhemispheric asymmetry of EEG right-handed and left-handed as a reflection of the interaction of the cortex and the regulatory systems of the brain]. Funktsional'naya mezhpolusharnaya asimmetriya: khrestomatiya [Functional interhemispheric asymmetry: Reader]. Moscow: Nauchnyy mir, pp. 287–292. (in Russ.).
8. Zhukova, E. A, 2004. Ostrota zreniya, zritel'noe vospriyatie i faktory, vliyayushchie na nikh u mladshikh shkol'nikov [Visual acuity, visual perception and factors affecting them in younger schoolchildren]. Dis. Cand. Sci. (Biol.). Kirov, 189 p. (in Russ.).
9. Zinchenko, V. P., Vergiles, N. Yu., 1969. Formirovanie zritel'nogo obraza: issledovanie deyatel'nosti zritel'noy sistemy [Formation of the visual image: study of the visual system]. Moscow: Izd-vo MGU, 105 p. (in Russ.).
10. Karelin, A. A., 2007. Bol'shaya entsiklopediya psikhologicheskikh testov. [A great encyclopedia of psychological tests]. Moscow: Eksmo, 416 p. (in Russ.).
11. Mayer, N. Ya., 1995. Psikhologicheskie mekhanizmy formirovaniya zritel'nogo obraza [Psychological mechanisms of the formation of the visual image]. Abstract Cand. Sci. (Psychol.). Novosibirsk, 22 p. (in Russ.).
12. Ozerova, M. V., 2013. O detskom risovanii [About children's drawing]. Moscow: Izd-vo «Studii Artemiya Lebedeva», 270 p. (in Russ.).
13. Praktikum po gendernoy psikhologii, 2003. [Workshop on Gender Psychology]. St. Petersburg: Piter, 479 p. (in Russ.).
14. Rotenberg, V. S., 2009. Mezhpolusharnaya asimmetriya, ee funktsiya i ontogenez [Interhemispheric asymmetry, its function and ontogenesis]. Rukovodstvo po funktsional'noy mezhpolusharnoy asimmetrii [Guide to functional interhemispheric asymmetry]. Moscow: Nauchnyy mir, pp. 164–184. (in Russ.).
15. Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V., Manuylov, G. M., 2002. Sotsial'no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups]. Moscow: Izd-vo Instituta Psikhoterapii, 490 p. (in Russ.).
16. Cherches, T. E., 2008. Osobennosti vospriyatiya audiovizual'noy informatsii v nauchno-poznavatel'nykh fil'makh [Peculiarities of perception of audiovisual information in scientific and educational films]. Kommunikatsiya v sovremennoy paradigme sotsial'nogo i gumanitarnogo znaniya [Communication in the modern paradigm of social and humanitarian knowledge]. Moscow: Izd-vo MGU i Rossiyskoy kommunikativnoy assotsiatsii, pp. 518–520. (in Russ.).
17. Robbins, I., 1973. Arts and crafts media ideas for the elementary teacher Ireene Robbins. West Nyach (N.Y): Parker publ., 236 p.