UDC: 
159.99+376.2/3/4
Adeeva Tatiana Nikolaevna
Кандидат психологических наук, Assoc. Prof. of Special Pedagogy and Psychology, Kostroma State University, adeeva.tanya@rambler.ru, Kostroma

Current problems and the factors of readiness for inclusive education teachers and parents

Abstract: 
In the article the analysis of the most problematic aspects of psychological readiness towards inclusive education of teachers and parents, the specificity of formation of components of psychological readiness of participants of the educational process. It describes the problems of formation of the motivational-axiological and cognitive components of readiness of teachers and parents of children with disabilities. Of teachers is dominated by extrinsic motivation, there are difficulties of changing attitudes towards the educational process, the difficulties of interpreting it as a variable that has multiple trajectories. For parents of children with disabilities inclusive education is a situation of uncertainty, because there is no clear understanding of the objectives and organization of the process, sometimes inflated expectations. Marked insufficient level of development of qualities necessary for effective interaction in parents of children with disabilities and typical development. Identifies some factors that influence the formation of psychological readiness for inclusion of teachers and parents.
Keywords: 
inclusive education, psychological readiness, children with disabilities, parents, teachers.
References: 

1. Avakyan A.V., Azatyan T.Yu., Chesnokova G.S. (2015) Inklyuzivnoe obrazovanie: formirovanie mezhdunarodnogo professionalnogo soobshchestva [Inclusive education: the formation of international professional community]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Рedagogical Journal]. № 5. pp.186-189 (in Russ., abstact. in Eng.)
2. Alekhina S.V. (2015) Psikhologo-pedagogicheskiye issledovaniya inklyuzivnogo obrazovaniya v praktike podgotovki magistrantov [Psychological-pedagogical research of inclusive education in the practice of preparation of graduates]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education]. T. 20. № 3. pp. 70-78. (in Russ., abstact. in Eng.)
3. Bogomolova E.A., Spizhenkova M.A. (2015) Inklyuziya: problemnoye pole v soznanii i myshlenii uchitelya [Inclusion: a problematic field in the mind and mind of the teacher] / Razvitiye professionalnogo myshleniya: issledovatelskiye podkhody i obrazovatelnyye tekhnologii [Development of professional thinking: research approaches and educational technologies] [Text]: collective monograph / ed. E.I. Gorbachev. – Kaluga, KSU them. K.E. Tsiolkovsky, pp. 166 - 194.
4. Glukhova, E. S., Litvina S. A., (2013). K voprosu o psixologicheskoj gotovnosti pedagogov i roditelej k vnedreniyu inklyuzivnogo obrazovaniya [The issue of psychological readiness of teachers and parents to implement inclusive education]. Inklyuzivnoe obrazovanie: praktika, issledovaniya, metodologiya [Inclusive education: practice, research, metodolody]. Moscow: MSPPU [online]. Available at: http://edu - open.ru (Accessed 23 June 2016) (in Russ.).
5. Degtyareva T.N. (2015) Gotovnost prepodavatelej vysshej shkoly k inklyuzivnomu obrazovaniyu cheloveka s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [The readiness of high school teachers to inclusive education for person with disabilities]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. № 6. pp. 137-140. (in Russ. abstact. in Eng.)
6. Leonova E.V., Glebova YU.YU. (2017) Analiz sostoyaniya gotovnosti roditelej k sovmestnomu obucheniyu detej v usloviyah inklyuzivnoj obrazovatel'noj sredy [Analysis of the state of readiness of parents to joint education of children in conditions of inclusive educational environment]. Integracionnye tendencii v medicine i obrazovanii [Integration trends in medicine and education]. T.1. №1. pp. 78 - 82. (in Russ abstact. in Eng.)
7. Margolis A.A., Rubtsov V.V., Serebryannikova O.A. (2017) Kontseptsiya proyekta razvitiya kachestva i dostupnosti vysshego obrazovaniya dlya lits s invalidnostyu v Rossiyskoy Federatsii [The concept of the project for the development of quality and accessibility of higher education for persons with disabilities in the Russian Federation]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education]. T. 20. № 1. pp.10-17. (in Russ. abstact. in Eng.).
8. Paleckaya T. V., Ryumina T.V. (2016) Ocenka dostizhenij obuchayushchihsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya kak problema ehffektivnosti inklyuzivnogo obrazovatelnogo processa [Assessment of achievements of students with disabilities as a problem of effectiveness of inclusive educational process]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. № 5. pp. 93 - 98. (in Russ. abstact. in Eng.)
9. Simaeva I.N., Khitryuk V.V. (2015) Problemy gotovnosti k inklyuzivnomu obrazovaniyu roditeley obuchayushchikhsya [Problems of readiness for inclusive education of parents of students]. Vestnik baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: filosofiya, pedagogika, psikhologiya [Bulletin of the Baltic Federal University. I. Kant. Series: philosophy, pedagogy, psychology]. № 11. pp. 54 - 62 (in Russ. abstact. in Eng.).
10. Slyusareva E.S. (2015) Psihologicheskoe soprovozhdenie roditelej v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya detej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya [Psychological support of parents in the inclusive education of children with disabilities]. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]. № 2 (CH.1) pp. 179 - 183. (in Russ. abstact. in Eng.).
11. RF Federal Law «On Education in Russian Federation» dated December 29 2012, No 273-FZ (in Russ)
12. Hajrudinova R.I. (2015) Problema formirovaniya psihologicheskoj gotovnosti roditelej, vospityvayushchih detej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i pedagogov k realizacii inklyuzivnogo obrazovaniya [The problem of formation of psychological readiness of parents of children with disabilities and teachers to implement inclusive education]. Simbirskij nauchnyj vestnik [Simbirsk scientific Herald]. №3. pp. 111 - 113. (in Russ. abstact. in Eng.)
13. Khitryuk V.V. (2013) Gotovnost pedagogov k inklyuzivnomu obrazovaniyu: tsennostnyy aspekt [Readiness of teachers for inclusive education: the value aspect]. Vestnik MGPU. Seriya: Pedagogika i psikhologiya [Vestnik MGPU. Series: Pedagogy and Psychology]. №. 4. pp. 102 - 111(in Russ. abstact. in Eng).
14. Shalaginova K.S., Kulikova T.I., Cherkasova S.A. (2013) Podgotovka uchashchikhsya obshcheobrazovatelnykh shkol k prinyatiyu osobykh detey v usloviyakh perekhoda k inklyuzivnomu obrazovaniyu: teoreticheskiy i prikladnoy aspekt [Preparation of pupils of secondary schools for the adoption of special children in the context of transition to inclusive education: the theoretical and applied aspects]. Tula. Izd-vo: Grif i K. 173p.